kwiecień 2024

Branding a punkty styku z marką

Punkty styku z marką odgrywają zasadniczą rolę w realizacji strategii komunikacji. Ich odpowiedni dobór i zarządzanie nimi może przynieść marce znaczące korzyści, takie jak zwiększenie rozpoznawalności, poprawa wizerunku oraz budowanie lojalności klientów.

Czytaj więcej...

Komunikacja w brandingu

Komunikacja w brandingu, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, jest niezbędna do budowania silnej marki. Wymaga ona jasności, spójności i umiejętności wywoływania pożądanych emocji.

Czytaj więcej...

Branding w sprzedaży

Branding w sprzedaży, czyli jak dobrze komunikowaną wyjątkowością marki wspomóc proces podejmowania decyzji zakupowych…

Czytaj więcej...

Branding rozbieżności

Marka może mieć wizerunkowo do czynienia z dwoma problemami: „braku” i / lub „nadmiaru lub niedoboru”…

Czytaj więcej...

Istota brandingu

Istota brandingu to zrozumienie z CZYM do KOGO i JAK chcemy dotrzeć, by nasza marka została przez niego wysłuchana.

Czytaj więcej...

Branding emocji

Branding emocji czyli co wynika dla Twojej firmy, gdy jako marka dostarczasz coś więcej niż tylko produkt lub usługę…

Czytaj więcej...

5 problemów z brandingiem

5 problemów z brandingiem czyli subiektywna ocena tego, co może nie działać w procesie budowania rozpoznawalności marki

Czytaj więcej...

Cennik za branding

Cennik za branding jest mocno powiązany od decyzji, jakie sam podejmiesz przed przystąpieniem do tego maratonu…

Czytaj więcej...

Branding z głowy

Branding to proces tworzenia określonych skojarzeń z marką. To wszelkie działania, które mają sprawić, że odbiorca marki zobaczy ją oczami jej twórców. I to wcale nie jest takie łatwe…

Czytaj więcej...