Linia produkcyjna w brandingu

„Ważne jest, aby móc zautomatyzować proces…”

 

W poprzednim artykule pisałem o znaczeniu rozwiązań systemowych w budowaniu rozpoznawalności marki. System pozwala marce próbować różnych rozwiązań, ale jakby co pozostaje zawsze powrót w tych poszukiwaniach do stabilnego punktu wyjścia. Ponadto dzięki systemowi, treści o marce mogą powstawać znacznie szybciej, dzięki ustalonym regułom stosowania elementów identyfikacji wizualnej oraz języka marki. Skoro coś może powstawać szybciej a wiemy, że czas to pieniądz…

 

System strategicznie w brandingu

 

rozwiązania systemowe w brandingu

 

Rozwiązania systemowe pełnią bardzo ważną funkcję w budowaniu rozpoznawalności marki. Po pierwsze, zapewniają kontrolę nad powstawaniem kolejnych komunikatów. Porządek w ułożeniu poszczególnych elementów umożliwia powtarzalne prezentowanie treści, bez potrzeby analizowania oczywistych kwestii jak np. położenie znaku marki, by zapewnić mu należytą czytelność. Po drugie, szybkość w konstruowaniu treści. Ustalone układy stosowania kluczowych elementów dla marki sprawiają, że komunikaty są tworzone szybciej, przy zachowaniu pełnej spójności w komunikacji. Po trzecie, umożliwiają realizację założeń strategicznych marki i budowania jej rozpoznawalności. „Nudna powtarzalność” prowadzi najkrótszą ścieżką do zapamiętania komunikatu oraz marki-nadawcy. Gdy coś jest powtarzane, utrwala się. Tak się po prostu uczymy. Dzięki rozwiązaniom systemowym w brandingu uczymy „języka” naszej marki. Wszystkie te atuty rozwiązań systemowych powodują, że dobrze zorganizowany system identyfikacji marki jest niczym… linia produkcyjna.

 

System komunikacji niczym… linia produkcyjna!

 

linia produkcyjna w brandingu

 

„Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, na co trafisz”. Zwykł mawiać Forrest Gump w filmie o tym samym tytule. Jednak gdy weźmiesz dwa, kolejne pudełka tej samej marki, dostrzeżesz konsekwencję i powtarzalność.

Wyobraź sobie, że masz przed sobą linię produkcyjną. Przykładowo, niech będzie to linia produkcji czekoladek. Na jej początku pojawiają się składowe-półprodukty, które finalnie mają stworzyć produkt o ustalonych parametrach. Na linii produkcyjnej czekoladek są nimi surowce do ich wytworzenia. W przypadku Twojej marki „surowcami” są elementy identyfikacji wizualnej Twojej marki. Produktem finalnym jest komunikat – treść, którą chcesz wysłać do swoich potencjalnych klientów.

Kolejne stanowiska na linii produkcyjnej stanowią kolejne reguły ustalone w ramach systemu identyfikacji wizualnej Twojej marki. Niczym na linii produkcji słodyczy, gdzie na każdym stanowisku wykonywane jest działanie kształtujące finalny produkt. Na kolejnych stacjach, w określony sposób jest układany i stosowany kolejny element.

Jedno ze stanowisk ma za to zmienny składnik to główna treść, którą chcesz przekazać odbiorcom. To jakbyś na linii produkcyjnej pralin, miał stanowisko ze zmianą nadzienia. Pozostałe elementy jak czekolada do pokrycia pralinki czy jej opakowanie pozostawały w zasadzie niezmienne. No może poza zaznaczeniem smaku na opakowaniu ????

Tak powstaje opakowanie na opakowaniem pełnym słodkich łakoci. Zautomatyzowany proces pozwala na powtarzalne tworzenie kolejnych pudełek, byś pomimo wspomnianego zaskoczenia przez Forresta mimo wszystko dostał to, na co czekasz. Podobnie jest z systemami w komunikacji Twojej marki – dzięki tak zorganizowanemu procesowi możesz mocno zautomatyzować powstawanie kolejnych komunikatów.

 

Zmiana przy każdej publikacji nie jest oznaką „dynamiki, kreatywności i rozwoju”

 

system w komunikacji marki

 

Potraktowanie systemu identyfikacji Twojej marki jako linii produkcyjnej ma uzasadnienie. Nie powinieneś za każdym razem zmieniać składników komunikatów i ich położenia, proporcji. Nikt nie lubi gwałtownych zmian. Często o tym zapominamy myśląc, że zmiana jest przejawem kreatywności. Jednak efekt jest odwrotny od zamierzonego. Jakie uczucia by się w Tobie pojawiały, gdyby zawartość pudełka z pralinami, które lubisz zmieniała się za każdym razem, gdy po nie sięgasz? Chyba czułbyś się co najmniej rozczarowany…

 

Dlaczego systemowe rozwiązania w komunikacji są ważne? Zalety wymieniłem w drugim akapicie, ale co najważniejsze to powtarzalność. W komunikacji czy to B2B czy B2C budowanie rozpoznawalności jest kluczowe pod względem odróżnienia się od konkurencji. Musisz pamiętać, że Twój klient potrzebuje kontaktu z Twoją marką od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu razy (są raporty, które mówią nawet o przekraczaniu 100 kontaktów z marką) by podjąć decyzję o współpracy, zwłaszcza w kontekście dużych inwestycji (B2B). Decyzje zakupowe podejmujemy znacznie szybciej, ale tu rozpoznawalność marki jest jeszcze ważniejsza, skoro mamy dokonać wyboru tu i teraz.

System czyli: Kto? Co? Jak?

 

Sprawdź, czy Twoja komunikacja działa systemowo? Na podstawie kilku ostatnio opublikowanych komunikatów oceń, czy od razu wiadomo:

  1. KTO opublikował komunikat? Nie chodzi tutaj tylko o logo, ale o inne elementy identyfikacji wizualnej Twojej marki. Czy kolorystyka jest zgodna z zakładaną w Twojej komunikacji? Czy charakter zdjęć jest zgodny z tymi, jakie powinieneś stosować do prezentacji Twoich treści? Czy typografia jest zgodna i stosowana konsekwentnie?
  2. CO jest tematem komunikatu? Czy za każdym razem odpowiednio prezentujesz priorytety podkreślające wagę prezentowanego tematu?
  3. JAK prezentowany jest komunikat? Czy pomimo kilku publikacji są one ze sobą spójne w formie? Czy przekazują treści oraz elementy komunikacji Twojej marki konsekwentnie i zgodnie z założeniami Twojego systemu identyfikacji? Jeśli nastąpiły odstępstwa to czym były powodowane i czy masz nad nimi kontrolę?

 

5 głównych zalet stosowania systemu w komunikacji Twojej marki

 

Dobrze opracowany system identyfikacji marki, z regułami konstruowania jej komunikatów pozwala na:

  1. Kontrolę – wszystkie elementy tworzące komunikat oraz ustalenie ich priorytetów jest łatwiejsze niż tworzenia za każdym razem od początku;
  2. Powtarzalność – układy elementów tworzących treści oraz elementów wizerunku w ściśle ustalonych miejscach to ułatwienie nauki języka Twojej marki a tym samym jej łatwiejszego zapamiętania
  3. Czytelność – jasno ustalone zasady wykorzystania elementów komunikacji to jej przejrzystość i czytelność dla odbiorcy;
  4. Spójność – powtarzalność elementów w układach to pomimo zmiany punktu styku dbanie o spójność i rozpoznawalność w oczach klientów
  5. Oszczędność – szybkość tworzenia komunikatów to oszczędność czasu, a skoro „czas to pieniądz…”

 

Zdjęcia: Unsplash

 

Autor:
Marcin Gajos, Kreatywny z Brandglow

 

Szukasz rozwiązań systemowych dla Twojej marki?