ANALIZA MARKI

Analiza marki stanowi kompleksowe badanie jej poszczególnych elementów. Jest wstępem do opracowania strategii marketingowej, kampanii promocyjnej czy wyznaczania kierunku rozwoju Twojej firmy.

Jej pierwszy element to analiza samej marki i dotychczasowych działań:

  • wizja i wartości;
  • oferowane produkty/usługi;
  • sposób pozyskiwania/obsługi klientów;
  • dotychczasowa strategia marketingowa;
  • ogólnodostępnych badań dotyczących branży.

 

BADANIE SZANS I ZAGROŻEŃ, CZYLI ANALIZA SWOT

Analiza SWOT pozwoli spojrzeć na firmę z szerszej perspektywy, tak by uniknąć kosztownych błędów. Dzięki zestawieniu poniższych elementów uzyskasz obraz Twoich działań i zorientujesz się czy będą mieć powodzenie na rynku.

Strenghts (mocne strony) Określenie punktów przewagi nad konkurencją.

Weaknesses (słabe strony) Określenie mankamentów w planie działań.

Opportunities (szanse) Odnalezienie jak najwięcej okoliczności zewnętrznych, z których można skorzystać.

Threats (zagrożenia) Określenie czynników, które teraz nie przeszkadzają w prowadzeniu działalności, ale za jakiś czas mogą być zagrożeniem.

 

OKREŚLENIE RYNKU DOCELOWEGO I JEGO POTRZEB

Na podstawie analiz rynku określamy konkretny profil klienta, który zdecyduje się na zakup Twojego produktu/usługi. Informacje te pozwalają na opracowanie precyzyjnego przekazu marketingowego czy planowanie dystrybucji w odpowiednich punktach.

 

ANALIZA DZIAŁAŃ KONKURENCJI

To jedno z bardzo istotnych działań, jeśli firma ma sprawnie funkcjonować na rynku.

  • odnalezienie rankingów związane z branżą,
  • Na jakim rynku działa konkurencja: lokalnym, krajowym czy globalnym?
  • Jakie kanały komunikacji wykorzystują do pozyskiwania klientów (online, offline)

Mając te informacje na temat kilku swoich konkurentów, otrzymasz obraz Twojej branży i będziesz w stanie określić w jakim miejscu się aktualnie znajdujesz.