STRATEGIA

Kształtowanie wizerunku marki to proces ciągły. Gdy już masz przygotowany biznes plan, przychodzi czas na opracowanie koncepcji wypromowania firmy/marki/produktu na rynku. Podejście holistyczne, gdzie poszczególne elementy działań marketingowych tworzą układ całościowy, ma ogromny wpływa na pozytywny przebieg kampanii.

Strategia marketingowa to dokument, który zawiera:

 • cele, które chcesz osiągnąć;
 • analizę mocnych i słabych stron;
 • informacje o szansach i zagrożeniach;
 • badania działań konkurencji;
 • plan marketingowy;
 • budżet marketingowy;

Podczas jej przygotowania należy wziąć pod uwagę obecną sytuację rynkową, możliwości wytwórcze i finansowe, ilość oraz umiejętności zatrudnionej kadry. Dobór odpowiednich narzędzi oraz opracowanie dynamicznego budżetu z harmonogramem działań online i offline.

 

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ STRATEGIĘ KOMUNIKACJI DLA FIRMY?

 • odnajdziesz przewagę produktu/usługi nad konkurencją;
 • dostosujesz produkt/usługę do potrzeb klientów;
 • efektywniej zaplanujesz środki finansowe na promocję;
 • szybciej dostrzeżesz zmiany na rynku, będziesz mógł się do nich przygotować;
 • skupisz się na możliwościach do wykorzystania;
 • możesz precyzyjnie rozwijać swój produktu/usługę.

Dzięki strategii marketingowej łatwiej osiągnąć założone cele! Stanowi ona szereg wytycznych, które można przekazać pracownikom, kontrahentom a także wybranej grupie docelowej, dzięki niej prezentowany obraz firmy staje się spójny.

 

STRATEGIA I PLAN TO DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY:

kontrolować, czy są wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem;
aktualizować, w oparciu o pojawiające się dane np. nowa firma konkurencyjna, wyniki sprzedaży;
optymalizować, tak by podnosić jej jakość i skuteczność działań.

Jeżeli chcesz wiedzieć, w którą stronę zmierzasz i mieć kontrolę nad działaniami marketingowymi, to strategia marketingowa jest dla Ciebie.