POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z obowiązkiem informacyjnym i w trosce o Państwa dane, zgodnie z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 roku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znanymi powszechnie jako RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BRANDGLOW sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 2, (PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY w Opolu), właściciel strony www.brandglow.pl.

2. Dane przekazywane są przez osobę zainteresowaną dobrowolnie poprzez formularz kontaktowy na stronie Administratora. W przypadku podania niepełnych danych nie będzie możliwe nie tylko ich przekazanie do właściciela strony. W konsekwencji, nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie.

3. Dane nie mają charakteru danych nadmiarowych a jedynie na celu uwiarygodnienie osoby kierującej zapytanie do właściciela strony.

4. Przekazywane do przetwarzania dane są gromadzone przez Administratora i nie przekazywane do osób trzecich, chyba że za wyraźną zgodą osoby przekazującej dane. W tym celu skierowane zostanie stosowne zapytanie przez Administratora do zainteresowanej osoby, w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną. Przekazanie danych nastąpi tylko w wyniku wyraźnej i udokumentowanej zgody osoby, której dotyczą.

5. Przetwarzanie danych następuje do momentu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

7. W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest:

  • wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą;
  • realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą;
  • realizacja zadań realizowanych prze Administratora, w szczególności udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytania ofertowe.

PLIKI COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu brandglow.pl

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na: http://wszystkoociasteczkach.pl/

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności ulega systematycznej aktualizacji. Data ostatniej aktualizacji: 25 czerwca 2022 r.