Gallio PRO

Gallio PRO to narzędzie do anonimizacji treści wrażliwych, wykorzystywane głównie do ochrony wizerunku osób i mienia prezentowanych m.in. na materiałach wideo oraz zdjęciach. Jest to narzędzie, działające w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI), przydatne w szeroko rozumianym monitoringu, gdzie ochrona wizerunku osób ma szczególne znaczenie.

Twórcy Gallio PRO sami opisują swój produkt następująco:

„Gallio to aplikacja desktopowa, która w sposób automatyczny dokonuje anonimizacji (zamazania) danych wrażliwych, takich jak wizerunek (twarz) czy tablice rejestracyjne, na zdjęciach i w nagraniach wideo.

Unikalną wartość, którą oferuje to ochrona prywatności osób na materiałach wideo oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych w zgodzie ze standardami RODO/GDPR/CCPA itp., ponieważ cały proces anonimizacji odbywa się na maszynie klienta, a wrażliwe dane nie są wysyłane do Internetu.

Sprawia to, że klient nie musi zawierać z firmami zewnętrznymi osobnych umów o powierzenie danych.”

Nowe logo Gallio PRO, które spowoduje, że „marka będzie kojarzona z etycznym wykorzystaniem technologii wizyjnych, anonimizacją, bezpieczeństwem danych oraz ochroną prywatności” to jeden z elementów, które opracowaliśmy w ramach nowej identyfikacji wizualnej.

rebranding logo Gallio PRO

gallio pro logo idea

gallio pro logo konstrukcja

gallio PRO logo kolorystyka

gallio PRO logo warianty kolorystyczne

gallio PRO logo typografia firmowa

gallio PRO logo wizytowka

gallio PRO logo sygnet

gallio PRO logo app

gallio PRO logo app

gallio PRO logo

gallio PRO logo app

gallio PRO logo app

gallio PRO logo tshirt

gallio PRO logo car