Logo projektu e-Zamówienia

„e-Zamówienia, elektroniczne zamówienia publiczne” to program realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej, mający na celu usprawnienie i przyspieszenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi.

Na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej i Urzędu Zamówień Publicznych, opracowaliśmy projekt znaku graficznego programu „e-Zamówienia” oraz księgę znaku.