Komunikacja w brandingu

„Chcemy usprawnić naszą komunikację z klientami…”

Komunikacja jest fundamentem wszelkich interakcji społecznych i biznesowych. Definiuje się ją jako proces przekazywania informacji, idei, emocji i intencji pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami, za pomocą werbalnych, niewerbalnych lub pisemnych symboli. W kontekście brandingu, komunikacja staje się narzędziem budowania świadomości marki, jej pozycjonowania oraz tworzenia relacji z konsumentami.

 

Dlatego, pora wybrać się w podróż!

 

Z komunikacją po drodze

 

komunikacja po drodze

 

Wyobraź sobie, że czekasz na autobus. Wiesz jakim numerem chcesz jechać. Z rozkładu wiesz, o której autobus powinien być na przystanku. Dobierając numer linii określasz cel Twojej podróży.

 

A teraz, z przymrużeniem oka, w odniesieniu do marki:

 

Obietnica marki to dotarcie do celu, w określonym czasie. Mogą być tu też uwydatnione takie cechy jak komfort podróży np. w klimatyzowanym, nowoczesnym autobusie.

Trasa to strategia komunikacji a kolejne przystanki są punktami taktycznymi, w których autobus musi się znaleźć o określonym czasie.

Komunikacja werbalna to wszelkie komunikaty słowne i pisane, które towarzyszą Ci przy styku z marką. To miły głos w autobusie informujący o trasie czy zapisany rozkład jazdy.

Komunikacja niewerbalna to wszelkiego rodzaju obrazy, znaki i formy graficzne.

Nazwa i znak marki to numer linii autobusu (nazwa w połączeniu z formą graficzną). Tu często powiązany z nr (porządkowym) autobusu.

Przystanek to punkt styku z marką – gromadzi odbiorców, którzy skupiają się w określonym celu. W tym punkcie styku jest jeszcze kilka innych, mniejszych. Rozkład jazdy, który można by spokojnie odnieść do materiałów informujących o marce a dokładniej o potrzebie, którą ma spełnić. Tablica wyświetlająca nr kolejnych linii i szacowany czas pojawienia się autobusów.

 

Wracając do marki i jej komunikacji…

 

Komunikacja werbalna w brandingu

 

Komunikacja werbalna obejmuje wszystkie formy przekazu słownego, zarówno mówionego, jak i pisemnego. W brandingu, jest to kluczowy element, który pomaga w przekazywaniu wartości marki, jej misji i oferty. Dobre praktyki komunikacji werbalnej w brandingu to:

  •  Jasność i zrozumiałość: komunikaty marki powinny być proste, klarowne i łatwe do zrozumienia dla odbiorców (ton i głos marki mają tu znaczenie).
  •  Spójność: wszystkie przekazy werbalne muszą być spójne z ogólną strategią marki i jej tonem komunikacji.
  •  Przekonujący storytelling: opowiadanie historii związanych z marką, które rezonują z emocjami i wartościami odbiorców, wzmacniają zaangażowanie.

Komunikacja niewerbalna w brandingu

 

Komunikacja niewerbalna w brandingu to wszystko to, co marka przekazuje bez użycia słów. Obejmuje to identyfikację wizualną (logo, kolory firmowe, typografię) ale także inne elementy, takie jak muzyka, zapachy czy nawet atmosfera w punktach sprzedaży. Aby komunikacja niewerbalna była skuteczna, powinna:

  • Być spójna z komunikacją werbalną: wszystkie elementy niewerbalne muszą współgrać z przekazem słownym, tworząc jednolity obraz marki.
  • Wyróżniać markę: unikalna i zapadająca w pamięć identyfikacja wizualna pomaga wyróżnić markę na tle konkurencji.
  • Być czytelna: komunikaty niewerbalne nie muszą być „duże”; wystarczy, że będą odpowiednio dostosowane do powierzchni prezentacji, a odbiorcy będą w stanie poprawnie je odczytać.
  • Wywoływać pożądane emocje: elementy niewerbalne powinny być zaprojektowane tak, aby wywoływać emocje zgodne z wartościami marki.

Komunikacja w brandingu czyli jazda zgodnie z rozkładem

 

komunikacja w brandingu czyli jazda zgodnie z planem

 

Efektywna komunikacja w brandingu, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, jest niezbędna do budowania silnej marki. Wymaga ona jasności, spójności i umiejętności wywoływania pożądanych emocji. Komunikaty powinny być dostosowane do punktów styku z Twoją marką, spójne i czytelne, bo czasem wystarczy samo logo a czasem jest możliwość opowiedzenia szerszej historii Twojej marki.

Pamiętając o tych zasadach, marki mogą skutecznie komunikować swoje wartości i budować trwałe relacje z konsumentami.

 

Zdjęcia: Unsplash

 

Autor:
Marcin Gajos, Kreatywny z Brandglow

 

Skupiamy uwagę na komunikacji Twojej marki?