Strategia komunikacji marki

Czym jest i po co ją przygotowywać?

Po dłuższym zastanowieniu stwierdzamy, że jest to chyba najmniej doceniany dokument marketingowy, ponieważ biznes plan czy strategia marketingowa, pokazują konkretne zadania i sposób ich realizacji, natomiast komunikacja marki jest niepoliczalna, a nam zdecydowanie łatwiej jest dodać jeden do jednego.

Tymczasem ona opiera się na wizji i jest ściśle powiązana ze strategią biznesową, określa sposób pozycjonowania, przewagę konkurencyjną i unikatową wartość oferty. Jest procesem budowania świadomości marki wśród odbiorców oraz zwiększenia lojalności już pozyskanych klientów.

 

Po co wprowadzać strategię komunikacji marki?

Wiesz jak to jest znaleźć się w nowym mieście bez Google Maps? Możesz chodzić, szukać znaków, pytać przechodniów o pomoc, powinno Ci się udać dotrzeć do celu, ale stracisz wiele czasu i energii, nie unikniesz błędów.

Bardzo podobnie jest ze strategią komunikacji marki – możesz prowadzić firmę bez niej, intuicyjnie.

 

Pytanie: po co?

 

Strategia to doskonały przewodnik, który pomoże w zarządzaniu całościowym procesem komunikacji firmy, a jej świadome prowadzenie daje poczucie stabilizacji, pozwala skupić się na możliwościach do wykorzystania i zagrożeniach, których można uniknąć.

Zdefiniujmy markę. Upraszczając składa się na nią nazwa, logo, elementy komunikacyjne oraz wizualne, wszelkie zachowania firmy wobec klienta (oferta, kontakt z pracownikami itp.)

 

Czy wiesz kto jest Twoim klientem? Jakie są dla niego dostępne „punkty styku” z Twoją marką? Czy jesteś przygotowany na te spotkania? 

 

Konieczne są analizy oraz wyciąganie z nich konstruktywnych wniosków, co może Ci pomóc w osiągnięciu stabilnej pozycji na rynku. Gromadzenie danych o klientach, sprawdzenie ich reakcji, możliwość zestawienia pozyskanych informacji, daje firmie możliwość ich poznania i zrozumienia, a dzięki temu dostosowania oferty do ich wymagań.

Zadaniem strategii komunikacji jest określenie ram, tak by informacje wychodzące na zewnątrz były zrozumiałe, budziły emocje, dzięki czemu zwiększa się ich siła działania, a klient, o którego zabiegasz, wybierze Ciebie.

Wprowadzanie strategii jest przedsięwzięciem wieloetapowym, wymagającym ścisłej współpracy między różnymi działami firmy a konsultantami odpowiedzialnymi za tworzenie strategii. Firma powinna dążyć do spójności pomiędzy etapem, w którym się znajduje, a tym jak chce być postrzegana. Konsekwencja w komunikacji jest bardzo ważna. Cały proces powinien być rozumiany przez osoby zarządzające, ale także przez wszystkie osoby zaangażowane w proces kreowania marki.

 

Autorka: Beata Zalewska

Kategorie

Archiwum

Zobacz również:

Markowa ścieżka

Kategoria: Identyfikacja, Marka, Strategia
Czytaj więcej...

Znajoma marka

Kategoria: Marka
Czytaj więcej...