Systemowy branding

Potrzebujemy uporządkować komunikację naszej marki…”

Systemy pełnią bardzo ważną rolę w procesie brandingowym. Są wynikiem strategii, gdyż ustalają tak reguły komunikacji marki, aby kolejne punkty styku z odbiorcami pozwalały na spójne prezentowanie komunikatów marki. Nie muszą być to wcale tylko reguły dla elementów wizualnych…

 

System, z definicji i funkcji

 

Na co dzień otacza nas wiele systemów. Pomagają one nam w poruszaniu się w otaczającym świecie. Reguły, które ustalają często ułatwiają nam funkcjonowanie. Oczywiście, nie wszystkie systemy są „łatwe i przyjemne”, jednak nawet te bardziej skomplikowane wprowadzają pewien porządek i instrukcje, mimo wszystko poprawiając nam komfort życia.

 

Za Słownikiem Języka Polskiego:

 

„System to układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość”

 


System w rebrandingu marki PROMIX, zobacz więcej →

 

System wprowadza porządek i pomaga ustalać priorytety. Podstawową funkcją stosowania systemów w procesie brandingowym jest stworzenie unikalnego i łatwo rozpoznawalnego wizerunku marki, który będzie konsekwentnie używany we wszystkich formach komunikacji. Dzięki systemom istotne dla marki elementy zachowują swoją pożądaną czytelność. Rozwiązanie systemowe może dotyczyć zarówno komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej. System języka marki może być równie rozpoznawalnym elementem w jej komunikacji jak i rozwiązania wizualne. W przypadku rozwiązań wizualnych, o systemie identyfikacji wizualnej pisałem tu →

 

System czyli nauka poprzez powtarzanie

 

Atikus rebranding instagram
System w rebrandingu marki Atikus, zobacz więcej →

 

Każda prawdziwa marka dąży do stworzenia swojej komunikacji, w której wyróżnia ją np. język, w jakim komunikuje się ona z odbiorcami. Możesz powiedzieć, że systemy są nudne. Ale dzięki rozwiązaniom systemowym wprowadza się w komunikacji powtarzalność. A każdy z nas wie, że powtarzając coś wielokrotnie… uczymy się tego!

 

System buduje całościowy, spójny obraz. Utwierdza odbiorcę, że masz kontrolę nad każdym elementem Twojej marki. Wysyłasz zatem wiele komunikatów, które mogą stworzyć odpowiedni wizerunek w oczach odbiorcy:

 • Budujesz rozpoznawalność: spójny system pomaga klientom szybko rozpoznać markę, co jest kluczowe w procesie decyzyjnym.
 • Konsekwentnie komunikujesz wartości: rozwiązania systemowe ułatwiają przekaz wartości i misję firmy, budując emocjonalną więź z odbiorcami.
 • Odróżnienie: ciekawe systemy mogą stanowić w równym stopniu wyróżnienie marki na tle konkurencji jak poszczególne ich elementy, podkreślając unikalność marki.
 • Profesjonalizm: profesjonalnie zaprojektowane rozwiązania systemowe w komunikacji marki świadczą o powadze i stabilności firmy.

 

Cechy skutecznie stosowanego systemu:

 

Toluson UX/UISystem w branidngu marki Toluson, zobacz więcej →

 

Wykorzystywanie systemów pomaga w wielu aspektach prowadzonej komunikacji. Spotkałem się  z opinią, że „system jest nudny”. Może się tak dziać wtedy, gdy system jest jedynym elementem prezentującym „kreatywność marki”. Jest to dokładnie taka sytuacja, jak realizacja komunikacji wizualnej marki w ramach procesu brandingowego wyłącznie przy użyciu… logo. Tymczasem, dobrze wykorzystywany system pomaga w zarządzaniu i właściwym wdrażaniu strategii marki oferując:

 • Spójność: wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą spójne, niezależnie od medium, w którym są używane.
 • Elastyczność: system powinien być na tyle elastyczny, aby mógł być stosowany w różnych kontekstach, jednocześnie zachowując swoją rozpoznawalność.
 • Łatwość w zapamiętywaniu: elementy systemu powinny być łatwe do zapamiętania przez odbiorców.
 • Trafność: skojarzeń u odbiorców, które wskazują na branżę, wartości i są zgodne z preferencjami grupy docelowej marki.
 • Unikalność: wyjątkowe rozwiązania pomagają wyróżnić markę na tle konkurencji.

 

Jaką rolę pełni system w procesie brandingowym?

 


System w brandingu marki Kurpiki, zobacz więcej →

 

Dzięki stosowaniu systemów w komunikacji Twojej marki, dostarczasz jej odbiorcom i potencjalnym klientom Twojej firmy:

 • Jednolity przekaz: system umożliwia przekazywanie konsekwentnego komunikatu we wszystkich punktach kontaktu z klientem.
 • Budowanie zaufania: spójny wizerunek buduje zaufanie i wiarygodność marki.
 • Emocjonalne zaangażowanie: estetyczny i przemyślany system może wywoływać pozytywne emocje i budować lojalność wśród konsumentów.
 • Powtarzalność i zapamiętywanie: konsekwencja w stosowaniu rozwiązań systemowych ułatwia naukę rozpoznawalnych elementów marki w oczach i umysłach odbiorców.

 

Dobrze opracowany system stanowi punkt wyjścia, ale i bezpiecznego powrotu. Jeśli komunikacja ewoluuje i w pewnym momencie można zweryfikować nowe działania jako niesatysfakcjonujące, odpowiednio zaprojektowany system pozwoli na powrót do bezpiecznych rozwiązań.

 

System okiem projektanta

 

Projektant powinien dołożyć wszelkich starań, by system był czytelny i łatwy w stosowaniu. Musi popatrzyć na system oczami użytkownika, więc system nie powinien być zbyt skomplikowany. Powinien umożliwiać użytkownikowi swobodę do prezentacji różnych komunikatów, zachowując przy tym czytelność samego systemu. System nie powinien być stworzony tylko dla samego systemu, ale jako zestaw w pełni funkcjonalnych narzędzi, które pomogą użytkownikowi w prezentowaniu kluczowych wartości dla marki.

 

System okiem użytkownika

 

Użytkownik powinien bez problemu umieć posługiwać się rozwiązaniami systemowymi. Do ich stosowania powinny służyć mu opracowania reguł tj. księga systemu identyfikacji wizualnej czy brand book. System nie musi być „atrakcyjny”, jego rolą jest funkcjonalność czyli efektywność. Efektowność powinny zapewniać komunikaty tworzone przy jego wykorzystaniu.

 

Podstawową cechą systemu powinna być prostota. Prostota w jego prezentacji, wyjaśnieniu i zrozumieniu. Jeśli ten priorytet jest spełniony to zarówno projektant jak i użytkownik są w stanie wspólnie ocenić skuteczność jego działania.

 

Moc systemu to skuteczność komunikacji marki

 

Tworzenie i stosowanie rozwiązań systemowych jest kluczowe dla realizacji założeń strategii marki. To kompleksowa strategia komunikacji wizualnej, która ma za zadanie nie tylko przyciągnąć uwagę, ale i utrzymać ją, tworząc trwałe i pozytywne skojarzenia z marką. Umożliwia ona wyróżnienie się na tle konkurencji, budowanie zaufania i lojalności klientów oraz efektywną komunikację wartości i przekonań firmy. Spójne rozwiązania systemowe sprawią, że Twoja marka będzie rozpoznawalna i zapamiętywana, co finalnie przekłada się przede wszystkim na wskaźniki biznesowe firmy.

 

Zdjęcia: Unsplash

 

Autor:
Marcin Gajos, Kreatywny z Brandglow

 

Szukasz rozwiązań systemowych dla Twojej marki?